Rabocup Noord Drenthe
Image default
Dienstverlening

Transport in de agrarische sector

Het verhaal van een adequate bedrijfsvoering begint en eindigt met efficiënt en goed beheerd transport. Transport neemt in elke bedrijfstak, ook in de landbouw, een zeer belangrijke plaats in. Bij KSZ Transport schenken we hier aandacht aan. Welkom bij Transportbedrijf Moerdijk.

Om voedsel te produceren, hebben boeren bepaalde middelen nodig, zoals zaad, meststoffen, pesticiden, verpakkingsmaterialen en vele andere. Juist daarom is transport een essentieel aspect van de productie van gewassen die het mogelijk maakt om landbouwproducten aan een boer te leveren.

Bovendien is transport een brandend onderdeel van gewasbeheer na de oogst. Elk geoogst gewas moet immers rechtstreeks van het veld naar de markt of naar het pakhuis en de opslag worden vervoerd.

Transport is een landbouwpraktijk die elke boer kent. Wat het doel betreft, kan het echter in twee categorieën worden ingedeeld:

1. Traditioneel; handmatige transportmethode, toegepast op elke boerderij, omvat doorgaans zeer korte afstanden (bijvoorbeeld de overgang van het veld naar de opslag die zich op de boerderij bevindt).

2. Gemechaniseerd en geavanceerd vervoer; omvat langere afstanden die het gebruik van bepaalde transportmiddelen vereisen.

Het kiezen van het juiste pad voor landbouwtransitie
De transitie van landbouwbedrijven kan worden beheerd met betrekking tot verschillende vervoerswijzen. Elke overgangsmodus heeft zijn voor- en nadelen:

Bij het kiezen van het optimale transportmiddel moeten boeren een aantal belangrijke aspecten in overweging nemen:

De afstand en de bereikbaarheid van de bestemming
Soort goederen die worden vervoerd; Zo zijn er verschillende eisen aan de transitie van bederfelijke gewassen en verpakkingsmateriaal
De omvang of de hoeveelheid goederen die vervoerd moeten worden; bepaal de optimale transportwijze, evenals de prijs van levering
Internationale of nationale wet- en regelgeving
Beschikbare infrastructuur en financiële mogelijkheden van de boer
Functionaliteit en aanvullende eigenschappen van elke transportmodus, evenals elk transportmiddel

Traditioneel en eenvoudig, of gemechaniseerd en geavanceerd transport is een essentieel onderdeel in elke gewasproductie. Goed beheerd transport is efficiënt in het zo snel mogelijk leveren van landbouwbronnen en geoogste gewassen. Wanneer het wordt beschouwd als de laatste praktijk om de gewassen op de markt te brengen, is het transport verantwoordelijk voor het behoud van gewasopbrengst en kwaliteit. Daarnaast biedt transport, wanneer het economisch wordt beheerd, voldoende ruimte om de totale productiekosten te verlagen.

Neem de tijd en beheer het transport zorgvuldig. Transport bepaalt immers zowel het succes aan het begin als aan het einde van een boerenseizoen.

https://ksztransport.nl/container-transport/