Rabocup Noord Drenthe
Image default
Zorg

Kies voor dagbesteding met paarden in Zeeland

Paarden zijn zeer intelligente dieren. Daardoor kunnen ze veel leren. Maar ze zijn ook heel goed in staat om de stemming en gemoedstoestand van mensen aan te voelen. Dat kunnen ze ook heel goed bij kinderen. Daarom is een dagbesteding in Ovezande, in Zeeland, op een zorgboerderij ook een heel goed idee. Als je kind tijdelijk niet naar school gaat bijvoorbeeld. Maar ook voor kinderen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking geen of geen regulier onderwijs kunnen volgen is werken op de zorgboerderij vaak een prima manier om zich zo goed als mogelijk te ontplooien. De zorg voor een paard of voor de stallen kan veel voldoening geven. Dit geeft je kind het gevoel nuttig te zijn en dat geeft een zeer positieve uitwerking op het zelfvertrouwen.

Meer zelfvertrouwen dankzij de paarden

Dankzij het werken met de paarden krijgen veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen meer zelfvertrouwen. Dat is dan ook het doel van dagbesteding in Zeeland. De medewerkers van zorgboerderij SAM-en zijn zeer ervaren in het werken met mensen met een beperking, een trauma of andere problematiek. Voor iedere cliënt wordt individueel bepaald welk programma het beste werkt. Sommige mensen komen er tijdelijk, sommigen voor langere tijd omdat ze zich er thuis voelen waardoor de boerderij een veilige plek is. Hier kunnen ze zichzelf zijn zonder druk van buitenaf.

Ontvang meer informatie over de mogelijkheden

Denk je dat dagbesteding op een zorgboerderij in Ovezande, in Zeeland, ook voor jouw kind een goede oplossing is? Neem dan gerust contact op voor meer informatie. Als je kind in aanmerking komt voor een budget, zoals een PGB, WLZ of ZIN tegemoetkoming, dan kun je op deze gelden een beroep doen voor aanmelding bij deze zorgboerderij. De AGB-codes zijn te vinden op de website. Hier lees je ook meer informatie over de mogelijkheden en de werkwijze.

https://www.sam-en.nl/