Rabocup Noord Drenthe
Image default
Eten en drinken

Kiemremming van aardappelen doe je zo

Kiemremming is een techniek die wordt toegepast bij de teelt van aardappelen om te voorkomen dat de aardappelen te vroeg uitlopen. Dit is belangrijk omdat te vroeg uitlopende aardappelen een lagere opbrengst en een lagere kwaliteit hebben. Bovendien kan te vroeg uitlopen leiden tot schade aan de aardappelplanten door bevriezing of andere weersomstandigheden.

De verschillende manieren om kiemremming toe te passen bij de teelt van aardappelen

Een van de meest gebruikelijke methoden is het gebruik van kiemremmende aardappel middelen, zoals kinetine en gibberelline. Deze middelen kunnen worden toegevoegd aan de grond of aan de aardappelen zelf om de kieming te vertragen.

Een andere methode om kiemremming toe te passen is het beheersen van de temperatuur en luchtvochtigheid in de kas of het veld waar de aardappelen worden geteeld. Door de temperatuur te verlagen en de luchtvochtigheid te verhogen, kan de kieming van de aardappelen worden vertraagd.

Een derde methode om kiemremming toe te passen is het gebruik van licht. Aardappelen hebben licht nodig om te kunnen kiemen, dus door het aanbieden van beperkt licht of het gebruik van blauw licht kan de kieming worden vertraagd.

Er zijn ook verschillende andere technieken die kunnen worden gebruikt om kiemremming toe te passen, zoals het gebruik van mulch om de grond te beschermen tegen te veel zonlicht of het gebruik van plastic folie om de grond af te schermen van het licht.

Kiemremming van aardappelen in het kort

In samenvatting biedt kiemremming verschillende voordelen voor de teelt van aardappelen, zoals een hogere opbrengst en kwaliteit, minder schade door bevriezing en andere weersomstandigheden, en een beter beheer van de temperatuur en luchtvochtigheid in de kas of het veld. Er zijn verschillende technieken die kunnen worden gebruikt om kiemremming toe te passen, zoals het gebruik van kiemremmende middelen, het beheersen van de temperatuur en luchtvochtigheid, en het gebruik van licht.

https://www.tolsmagrisnich.com/nl/pagina/kiemremming-aardappelen