Rabocup Noord Drenthe
Image default
Dienstverlening

Persoonlijk Leiderschap

Management en leiderschapswaarde-realisatie – twee zijden van dezelfde munt

Beeld twee vuren in vuur en vlam in je geliefde gemeenschap. Verschillende personen vertegenwoordigen elk gebouw met even goede plannen om het vuur te stoppen. Een stap vooruit die de mensen eraan herinnert dat zijn historische site een waardevolle erfenis voor iedereen is, terwijl de andere structuur slechts een leeg magazijn is. Hij roept met de handen hoog gehouden voor iedereen om hun emmers te pakken en een lijn te vormen, juichend hun prestaties toejuichen. De andere persoon stapt uit hun blaashoorn en blaft bevelen uit om door te gaan, eist resultaten of anders: “Ik zal je slaan met mijn wandelstok.”

Waar zou je je inspanningen op richten? Aan wie zou je je uiterste inspanningen willen geven? Mensen die geïnspireerd zijn om hun best te doen voor een groter doel, brengen aanzienlijk meer dan lemmingen die “door de bewegingen gaan” in angst voor disciplinaire actie.
Dit verhaal illustreert eenvoudig de waarde van zowel leiderschap als management en waarom ze naast elkaar moeten bestaan om echt geweldige prestaties te hebben. U moet tegelijkertijd een groter perspectief hebben en duidelijk de stappen definiëren om te bereiken waar u heen moet. Een hoger uitkijkpunt komt ten goede aan visie en kennis, maar tegelijkertijd kan men niet doen wat men niet kan definiëren.

Om meer perspectief te krijgen, volgt hier een korte checklist om die verschillen tussen managers en leiders te helpen definiëren:

MANAGERS – LEIDERS
Beheer de activiteiten van anderen – Motiveer anderen om te bereiken
Maak plannen – Promoot visie
Formele autoriteit gedicteerd – autoriteit verleend door invloed
Taakgericht – gericht op prestaties
Risk averse – Risico zoeken
Vertel – Overtuig u
Ondergeschikten hebben – volgers hebben
Transactionele – transformationeel
Focus op dingen – Focus op mensen
Maak systemen – Creëer een omgeving
Korte-termijnbenadering – Langetermijnaanpak
Ontwikkelt – Innoveert
Beheren en bijhouden van wijzigingen – Zorgt voor voortdurende verbetering
Verworven beloningen – Intrinsieke beloningen
Alles over controle – Alles over vertrouwen

Feit is dat de meest effectieve leiders beide kenmerken hebben.Maar managers zonder persoonlijk leiderschapskarakteristieken worden gewoon geen echte leiders. Wat ze kunnen doen is hun inspanningen focussen op voortdurende verbeteringen die hun prestaties verhogen om de kloof te dichten.
Het is gezegd…Managers doen dingen goed. Leiders doen de juiste dingen. Utopia bestaat wanneer we de juiste dingen goed doen.

Wilt u meer weten over persoonlijk leiderschap en hoe u een goede leider kunt zijn, bezoek dan onze website: Ivpp –  Instituut voor Positieve Pscychologie.

https://www.ivpp.nl/persoonlijk-leiderschap/